36. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

36. Kongres SHS

XXXVI. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS sa uskutoční 29. apríla - 1. mája 2021 v hoteli Patizán, Tále. Forma kongresu: prezenčná, alebo dištančná eventuálne kombinovaná (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie).

Všetky dôležité informácie a prihlášky nájdete:
www.shs36.farmi-profi.sk

Pozvánka na podujatie(.pdf)

 

Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions