Dotazník na XXX. kongrese SHS

Únia pre zdravšie srdce

Vážení účastníci XXX. Kongresu SHS,

členovia SHS, odborní hostia kongresu,

v materiáloch kongresu obdržíte dotazník, ktorý pripravila SHS spoločne s pacientsko-lekárskou organizáciou "Únia pre zdravšie srdce" (ÚPZS), ktorá sa venuje rôznym aspektom spolupráce pacient - lekár - odborné lekárske spoločnosti - zdravotné poisťovne - médiá - legislatívne organizácie SR (SNR, MZd SR a iné). Žiadame Vás o láskavosť, aby ste priložený anonymný dotazník vyplnili v priebehu kongresu a odovzdali ho do pripravenej urny na registrácii kongresu, označenej logom ÚPZS a SHS.

Každý registrovaný účastník kongresu dostane po vyplnení dotazníka o 1 kredit SACCME viac, teda celkom 16 + 1, t.j. 17 kreditov.

Získané informácie po profesionálnom nezávislom štatistickom spracovaní použije SHS spoločne s ÚPZS na plánovanie a realizovanie stratégií svojej činnosti. Budú tiež cennými a legitímnymi argumentami pri jednaní s autoritami v oblasti zdravotníctva a legislatívy.

Výsledky získané z dotazníka budú v máji 2015 zverejnené na webovskej stránke SHS (www.hypertenzia.org), Únie pre zdravšie srdce (www.presrdce.eu) a budú použité pri ďalšej komunikácii lekár - pacient - odborná verejnosť - médiá - zdravotnícke autority.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

za ÚPZS:

Ing. Peter Kollárik, prezident Únie pre zdravšie srdce

za SHS aj ÚPZS:

Doc. Slavomíra Filipová, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej SLS a členka poradného zboru pacientskej organizácie ÚPZS

Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions