Videopozvánka prof. Gašpara na Kongres SHS

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene Výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a PS preventívnej kardiológie SKS si vás všetkých dovoľujem srdečne pozvať na XXXIV. Kongres SHS, ktorý sa bude konať od 4. do 6. apríla 2019 v hoteli Grand, Jasná.

V rámci kongresu sa uskutoční v piatok, 5. apríla, v čase od 15:20 do 16:20 zaujímavé sympózium: „Aktuálna koncepcia manažmentu artériovej hypertenzie. Na čo upriamiť pozornosť v nových odporúčaniach ESH/ESC 2018?“, na ktoré by som Vás osobne, ako aj za moje kolegyne, rád pozval.

Pokiaľ sa tohto sympózia nemôžete zúčastniť, pripravili sme pre vás jeho priamy prenos na e-learningovom portáli: www.meditrend.sk

Prednášať budú: Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC, MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC., Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

S pozdravom

Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., viceprezident SHS

Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions