Odborné aktivity SHS

1.certifikovaný seminár o ambulantnom monitorovaní TK

35. Kongres SHS

 

Na stiahnutie:

Odborný program

Viac informácií nájdete na webe

www.monitorovanietk.farmi-profi.sk

Pridané : 2019.10.14 | >>

Obezitologický kongres v Trnave

Pozrite si pozvánku

pdf, 1.36 MB

 

Viac informácií nájdete na webe

www.obezitologickedni2019.sk

Pridané : 2019.08.22 | >>

SHS sa pripojila k aktivitám World Day of Hypertension

WHD 2019

SHS sa pripojila ku všetkým medzinárodným aktivitám World Day of Hypertension.

Pridané : 2019.04.23 | >>

Charta 70/2023: Výzva pre lepšiu kontrolu TK na Slovensku

Vyplňte si registračný formulár a zapojte sa svojim podpisom do výzvy Charta 70/2023 pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou na Slovensku. Každý z váš obdrží personalizovaný certifikát na emailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Celé znenie výzvy Charta 70/2023 a registračný formulár nájdete na webovej stránke: https://www.sks.sk/news/charta-702023

Ďakujeme.

Pridané : 2019.04.03 | >>

Odborný program XXXIV. Kongresu SHS 2019 v Jasnej

34. Kongres SHS

4. - 6. apríla 2019 v Hoteli Grand, Jasná

Pozrite si program

pdf, 14 MB

Pridané : 2019.03.07 | >>

Videopozvánka prof. Gašpara na Kongres SHS

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene Výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a PS preventívnej kardiológie SKS si vás všetkých dovoľujem srdečne pozvať na XXXIV. Kongres SHS, ktorý sa bude konať od 4. do 6. apríla 2019 v hoteli Grand, Jasná.

V rámci kongresu sa uskutoční v piatok, 5. apríla, v čase od 15:20 do 16:20 zaujímavé sympózium: „Aktuálna koncepcia manažmentu artériovej hypertenzie. Na čo upriamiť pozornosť v nových odporúčaniach ESH/ESC 2018?“, na ktoré by som Vás osobne, ako aj za moje kolegyne, rád pozval.

Pokiaľ sa tohto sympózia nemôžete zúčastniť, pripravili sme pre vás jeho priamy prenos na e-learningovom portáli: www.meditrend.sk

Prednášať budú: Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC, MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC., Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

S pozdravom

Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., viceprezident SHS

Pridané : 2019.03.29 | >>

Najlepšia publikácia roka 2018

Vážení členovia SHS,

vyzývame vás k prihláseniu sa do súťaže o najlepšiu odbornú publikáciu v oblasti artériovej hypertenzie v roku 2018, ktorú vyhlasuje SHS.

Podmienky pre prijatie na hodnotenie

  1. prácu prihlasuje prvý autor,
  2. je členom SHS,
  3. publikácia je zverejnená in extenso v IBSN odbornom časopise v roku 2018 v SR alebo v zahraničí, nehodnotí sa práca len v abstraktovej forme,
  4. téma publikácie jednoznačne súvisí s problematikou artériovej hypertenzie (nielen okrajovo), publikácie v populárno-vzdelávacích časopisov pre laickú verejnosť sa neneakceptujú,
  5. pošle na adresu prezidentky SHS (e-mail: slavomira.filipova@gmail.com) celú publikáciu v PDF formáte (resp. originál alebo kvalitnú kópiu poštou),
  6. posledný termín podania: najneskôr do 31. 3. 2019 (viď zápisnicu z výboru SHS z 19.1. 2019 na web stránke SHS).

Poznámky

  • Kto už poslal prihlášku do súťaže, nemusí tak opakovane urobiť.
  • Výbor SHS, ktorý zasadne 4. 4. 2019, určí hodnotiacu skupinu.
  • Vyhodnotenie bude oznámené do konca júna 2019.
  • Najlepšia publikácia roku 2018 bude odmenená finančnou odmenou.

Za výbor SHS

Doc. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.
prezidentka SHS SLS

Pridané : 2019.02.13 | >>
Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions