Odborné aktivity SHS

XXXVII. Kongres SHS a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS

36. Kongres SHS

XXXVII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS sa uskutoční 31. marca - 2. apríla 2022 v hoteli Radison BLU Carlton Bratislava.

Online prihláška pasívnej účasti

Všetky dôležité informácie nájdete na webe www.shs37.farmi.pro

Program podujatia (.pdf)

Pridané : 2021.12.27 | >>

XXVIII. Kongres Maďarskej hypertenziologickej spoločnosti

XXVIII. Kongres Maďarskej hypertenziologickej spoločnosti sa uskutoční 16. - 18. septembra 2021 v meste Siófok.

Program kongresu (.PDF)

Pridané : 2021.09.13 | >>

Vademékum očkovania proti COVID-19

Voľby SHS 2020-2024

Aktuálne a komplexné zhrnutie informácií o očkovaní proti COVID-19. Nájdete v ňom všetky potrebné informácie o očkovaní a odpovede na Vaše otázky.

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA PRE PREGRADUÁLNE A POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE Vademékum očkovania proti COVID-19 je určená pre študentov lekárskych a zdravotníckych vied, pre postgraduálne vzdelávanie ako aj pre kontinuálne vzdelávanie v medicínskych lekárskych aj nelekárskych odboroch.

Elektronická publikácia je dostupná ZDARMA (po registrácii)
Kniha na stiahnutie

K téme Očkovanie a COVID-19 sú dostupné aj 3 webináre
Záznamy webinárov

Pridané : 2021.07.06 | >>

Cena SHS SLS za najlepšiu publikáciu roku 2020

Výsledky:

1.) Jaroslav Hrenak and Fedor Simko: Renin-Angiotensin System: An important Player in the Pathogenesis of Acute Respiratory Distress Syndrome. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 8038, doi:10.3390/ijms21218038. 19 pages.
(Práca získala 14 bodov od hodnotiacej komisie)

2.) Katarína Beňová a Zuzana Horvátová: Vplyv antidepresív na kardiovaskulárny systém a bezpečnosť kardiovaskulárnych liečiv pri depresívnych poruchách. Cardiology Lett. 2020, 29 (3): 160-165. doi:10.4149/Cardiol-2020-3-7.
(Práca získala 9 bodov od hodnotiacej komisie)

3.) Fedor Simko, Jaroslav Hrenak, Alberto Dominguez-Rodriguez and Russel J. Reiter: Melatonin as a putative protection against myocardial injury in COVID-19 infection. Expert Review of Clinical Pharmacology, 2020, 13 (9): 921-924. doi:10.1080/17512433.2020.1814141.
(Práca získala 7 bodov od hodnotiacej komisie)

Autorom víťaznej práce blahoželáme.

 

MUDr. Anna Vachulová, PhD.

prezidentka SHS SLS

 

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc

viceprezident SHS SLS a predseda hodnotiacej komisie

Pridané : 2021.06.15 | >>

36. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

36. Kongres SHS

XXXVI. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS sa uskutočnil 29. apríla - 1. mája 2021 dištančnou formou.

Odborný program podujatia (.pdf)

Pridané : 2021.01.14 | >>
Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions