Zápisnice zo zasadnutí výboru SHS

Obdobie 2020 - 2024

Súbor

Zápisnica č. 7/2020-2024
(162kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 6/2020-2024
(153kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 5/2020-2024
(219kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 4/2020-2024
(454kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 3/2020-2024
(282 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 2/2020-2024
(212 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 1/2020-2024
(224 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie SHS na obdobie 2020-2024
(697 kB, .pdf)

Obdobie 2016 - 2020

Súbor

Zápisnica č. 11/2016-2020
(226 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 10/2016-2020
(271 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica z valného zhromaždenia členov SHS 6. apríla 2019, Jasná
(308 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 9/2016-2020
(269 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 8/2016-2020
(276 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 7/2016-2020
(254 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica z valného zhromaždenia členov SHS 14. apríla 2018, Žilina
(306 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 6/2016-2020
(257 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 5/2016-2020
(329 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 4/2016-2020
(219 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica z valného zhromaždenia členov SHS 1. apríla 2017, Tále
(168 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 3/2016-2020
(132 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 2/2016-2020
(128 kB, .pdf)

Súbor

Zápisnica č. 1/2016-2020
(130 kB, .pdf)

SúborZápisnica zo zasadnutia volebnej komisie SHS na obdobie 2016-2020
(737 kB, .pdf)

Obdobie 2012 - 2016

SúborZápisnica č. 14/2012-2016
(.pdf)

SúborZápisnica z valného zhromaždenia členov SHS SLS, 9. apríl 2016
(.pdf)

SúborZápisnica č. 12/2012-2016
(.pdf)

SúborZápisnica č. 9/2012-2016
(.pdf)

SúborZápisnica č. 8/2012-2016
(.pdf)

SúborZápisnica z valného zhromaždenia členov SHS SLS, 11. apríl 2014
(.pdf)

SúborZápisnica č. 7/2012-2016
(.pdf)

SúborZápisnica č. 6/2012-2016
(.pdf)

SúborZápisnica z valného zhromaždenia členov SHS SLS, 13. apríl 2013
(.pdf)

SúborZápisnica č. 5/2012-2016
(.pdf)

SúborZápisnica č. 4/2012-2016
(.pdf)

SúborZápisnica č. 3/2012-2016
(.pdf)

SúborZápisnica č. 2/2012-2016
(.pdf)

SúborZápisnica č. 1/2012-2016
(.pdf)

Obdobie 2008 - 2012

SúborZápisnica č. 14/2008-2012
(.pdf)

SúborZápisnica č. 13/2008-2012
(.pdf)

SúborZápisnica z plenárnej schôdze z 26. mája 2012
(.pdf)

SúborZápisnica č. 12/2008-2012
(.pdf)

SúborUpravená zápisnica z plenárnej schôdze z 25. októbra 2011
(.pdf)

SúborZápisnica č. 11/2008-2012
(.pdf)

SúborZápisnica č. 10/2008-2012
(.pdf)

SúborZápisnica č. 6/2008-2012
(.pdf)

SúborZápisnica č. 5/2008-2012
(.pdf)

SúborZápisnica č. 2/2008-2012
(.pdf)

SúborZápisnica č. 1/2008-2012
(.pdf)

SúborVýborova schôdza Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti
(.pdf)

Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions